OPPDATERT DEN 03. mars. 2021


Viken Pumpeservice i Drøbak tar service på pumpene ved behov.
Ved feil eller mangler ved hovedanlegget: post@kjovangenva.org - 90135517
Kjøvangen VA har utpekt styremedlem Jørn Svendsen til stedlig kontaktperson.


DO-TIPS
SIKKER DRIFT
Til orientering.
Tyreng har ansvaret i 2 år