OPPDATERT DEN 25. JUL. 2017
Gratulerer med vann- og avløpssystem i Kjøvangen!

Nå har mange sine ting i orden, men noen har utsatt å koble til anlegget. Hva gjør jeg for å koble til anlegget?

Rørleggeren må innom Vestby kommune og kvittere ut vannmåler som må monteres.  Rørleggeren må ha gårds- og bruksnummer med. Med dette registrerer  kommunen at dere har koplet dere til VA-anlegget. Rørleggeren må også fylle ut et en søknad til kommunen (SANITÆRABONNEMENT) om å få bygge anlegget inne på hver tomt. Det skal tegnes kart og slikt for ettertiden.

Avtalen og garantibestemmelsene våre krever at åpning av kraner og testkjøring gjøres av autorisert personal. Det er også bare
rørleggere som får kvittere ut vannmålere.

Vedlagt er en brosjyre fra pumpeleverandøren om montering, prøvekjøring og bruk.
I tillegg vedlegger vi regler for Do-kultur.

Viken Pumpeservice i Drøbak tar service på pumpene ved behov.
Ved feil eller mangler ved hovedanlegget: post@kjovangenva.org - 90135517
Kjøvangen VA har utpekt styremedlem Jørn Svendsen til stedlig kontaktperson.

Teknisk informasjon
Vi vil søke å samle det som finnes av instruksjoner, brosjyrer etc. på nettsiden vår, slik at alle nødvendige opplysninger om anlegget vil
være tilgjengelig for dere og dem dere måtte engasjere for å gjøre arbeider med kopling mellom pumpekum og hus/hytte.

DO-TIPS
SIKKER DRIFT
Til orientering.
Tyreng har ansvaret i 2 år